Ekran wyboru przeglądarki – pierwsze wrażenia

Stało się, pierwszego marca Microsoft rozpoczął udostępnianie ekranu wyboru przeglądarki, tzw. “ballot screen”. Poprawka zostanie zainstalowana automatycznie jeśli domyślną przeglądarką w naszym systemie jest Internet Explorer. W innym przypadku aktualizacja pojawi się na liście dostępnych, ale trzeba będzie ją zaznaczyć, aby została zainstalowana.

Przy pierwszym zalogowaniu po instalacji zobaczymy okno informujące nas o tym, że wybór przeglądarki to ważna kwestia, itp. W wypadku systemu Windows 7 pojawi się w nim także informacja o odpięciu IE z paska zadań. Po kliknięciu OK zobaczymy informacje o pięciu najpopularniejszych przeglądarkach. Aby zobaczyć więcej aplikacji musimy przewinąć listę.


Trzeba przyznać, że Microsoft totalnie olał wygląd tego okna. Moim zdaniem wygląda jakby zrobili je na odwal się, co trochę może zniechęcić. Pomijając fakt, że jestem przeciwnikiem tego typu rozwiązań. Jeśli ktoś ma podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera, to sam będzie umiał sobie zmienić przeglądarkę, a taki ekran po każdym formacie będzie tylko denerwował.

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading