Już wkrótce rozpoczną się testy Service Pack’a dla Windows 7

Testy pierwszego dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 zbliżają się wielkimi krokami. Rafael Rivera zauważył, że usługa Windows Update dodaje do rejestru klucze, które będą umożliwiać lub nie (w zależności od wartości) instalację testowej wersji pakietu. Publiczne testy rozpoczną się najprawdopodobniej na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku. Więcej (Within Windows – j. angielski)

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading