Znamy ceny pakietu Office 2010

W zależności od zestawu aplikacji biurowych oraz ich funkcjonalności ceny poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office 2010 na rynku amerykańskim mają wahać się od 99 do 499 USD. Komercyjna premiera pakietu Office 2010 jest planowana na drugi kwartał br. Więcej (IDG.pl)

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading