Office 2010 osiągnął status RC

Microsoft oficjalnie potwierdził osiągnięcie przez pakiet Office 2010 statusu Release Candidate poprzez udostępnienie tej wersji członkom programu TAP (Technology Adoption Program). Wersja finalna ma być ogólnodostępna w czerwcu tego roku. Więcej (Neowin.net – j. angielski)

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading