Bing Maps pokaże Ci niebo

Na łamach serwisu LiveSide.net pojawiła się informacja, że w usłudze Bing Maps pojawiła się możliwość oglądania mapy nieba widocznego z danego miejsca na kuli ziemskiej na naszym komputerze. Aby skorzystać z nowej funkcji wystarczy kliknąć przycisk Map Apps widoczny na dole okna, a następnie z listy, która się pojawi wybrać aplikację WorldWide Telescope. Więcej (LiveSide.net – j. angielski)

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading