Pierwsze informacje o Internet Explorer 9

Pierwsze próbki przeglądarki Internet Explorer 9, zaprezentowane przez Microsoft na konferencji MIX10, wyglądają obiecująco. Tak, wiemy, jak to brzmi – ale jak inaczej odnieść się do ponad dwukrotnie lepszego wyniku uzyskiwanego przez program w teście Acid3 w porównaniu z wersją nr 8? Więcej (IDG.pl)

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading