Microsoft przygotowuje się do zamknięcia Live Mesh

Na stronie usługi Live Mesh pojawił się komunikat informujący użytkowników o tym, że wkrótce usługa zostanie zastąpiona przez Windows Live Sync. Wcześniej Microsoft poinformował, że po premierze finalnej wersji Sync’a użytkownicy będą mieli jeszcze sześć miesięcy na przeniesienie swoich danych do nowej usługi. Po upływie tego czasu stracimy dostęp do plików znajdujących się na serwerach Mesh’a.

Źródło: LiveSide.net

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading