Aktualizacja Hotmail’a zakończona

Microsoft ogłosił na swoim blogu, że aktualizacja usługi została zakończona. Tym samym 350 milionów użytkowników z ponad 220 krajów może się cieszyć nowymi funkcjami. Zespół pracujący nad usługą zachęca do zgłaszania swoich opinii o nowej wersji usługi za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu na link Opinia znajdujący się w prawym dolnym rogu. Dzięki informacjom zgłoszonym w ten sposób już zostały wprowadzone pierwsze zmiany, np. wyłączono automatyczne logowanie do webowego Messengera.

Źródło: Inside Windows Live

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading