Microsoft Security Essentials ma certyfikat od AV-Test

Serwis Neowin poinformował, że darmowy antywirus Microsoft Security Essentials otrzymał certyfikat od firmy AV-Test. Firma testuje aplikacje w trzech kategoriach: ochrony, leczenia i użyteczności. Najwyższa ocena jaką można uzyskać w każdej z nich to 6.0. Antywirtus firmy z Redmond otrzymał następujące noty, które dały mu certyfikat:

  • Ochrona: 4.0
  • Leczenie: 4.5
  • Użyteczność: 5.5

Źródło: Neowin.net

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading