Microsoft udostępnił publicznie betę Windows SBS „7”

Publiczna wersja beta systemu Windows Small Business Server „7” została wczoraj udostępniona dla wszystkich zainteresowanych. W nowej edycji przede wszystkim zaktualizowano wbudowane oprogramowanie: serwer Exchange do wersji 2010 Service Pack 1, SharePoint do wersji Foundation 2010 oraz Windows Server Update Services. Oprócz tego uproszczono proces migracji. Nowy Small Business Server będzie także wymagał 64-bitowego procesora. Wersję beta można pobrać z tej strony (wymagane jest konto w witrynie Microsoft Connect).

Źródło: dobreprogramy.pl

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading