Koniec Windows Live Spaces

Microsoft ogłosił, że zamierza wkrótce zamknąć swoją usługę blogową Windows Live Spaces. Dotychczasowi użytkownicy otrzymają możliwość łatwej migracji swojego bloga do usługi WordPress.com (w tym także automatycznego przekierowywania na nowy adres). Będą mogli także pobrać całą zawartość w formie pliku HTML. Natomiast użytkownicy, którzy będą próbowali założyć nowego bloga będą zachęcani do utworzenia go na stronie WordPress.com. Permanentne zamknięcie ma nastąpić w marcu 2011 roku.

Mimo tej decyzji firma nadal będzie rozwijać swój program do blogowania, czyli Windows Live Writer. Jedyną zmianą jaką zauważymy to to, że aplikacja przy pierwszym uruchomieniu się domyślnie zapyta się o dane logowanie do WordPress.com, a nie Windows Live Spaces.

Źródło: LiveSide.net

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading