Wersja RC1 dodatku Service Pack 1 dla Windows 7 wydana

Microsoft udostępnił pierwszą wersję Release Candidate dodatku Service Pack 1 do systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Z punktu widzenia użytkownika klienckiej edycji okienek, paczka nie wprowadza nic nowego i jest jedynie zbiorem wszystkich wydanych do tej pory aktualizacji. Nowości pojawiają się natomiast w serwerowej odmianie systemu Windows. Dodano funkcje RemoteFX oraz Dynamic Memory, przydatne przede wszystkim w środowiskach wirtualnych. Dodatek Service Pack 1 można pobrać z tej strony (wymagane jest sprawdzenie legalności posiadanego systemu).

Źródło: dobreprogramy.pl

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading