Microsoft Security Essentials pojawia się w Windows Update

Gigant z Redmond rozpoczął dystrybucję swojego darmowego programu antywirusowego za pomocą mechanizmu Windows Update jako opcjonalnej aktualizacji. Pojawia się on, jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego żadnego programu antywirusowego. Wciąż jednak użytkownik musi otworzyć okno Windows Update i zajrzeć na listę opcjonalnych aktualizacji, czego większość „szarych” właścicieli komputerów nie robi.

Źródło: winrumors

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading