Docs.com otrzymał wsparcie dla grup w Facebook’u

Wczoraj programiści pracujący nad serwisem Docs.com dodali do niego wsparcie dla ostatnio oddanej w ręce użytkowników funkcji grupy z portalu Facebook. Możemy zezwolić wszystkim członkom grupy na edycję udostępnianego dokumentu lub jedynie jego wyświetlania. Aby udostępnić naszej grupie jakiś plik wystarczy go otworzyć i w ramce z opcjami zaznaczyć Groups w stosownej sekcji (Viewers lub Editors) i wybrać daną grupę.

Źródło: Docs.com Blog

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading