Nowy „Games hub” w Messengerze 2011 uruchomiony

Programiści pracujący nad programem Messenger udostępnili dzisiaj nową funkcję – Games hub. Jest to nowa zakładka będąca takim centrum gier w komunikatorze Messenger. Udostępnia nam katalog wszystkich dostępnych w aplikacji gier, w które możemy grać ze znajomymi. Przedstawiciele Microsoftu mówią, że funkcja ta będzie stopniowo wprowadzana do kolejnych krajów, aczkolwiek same gry w każdym z nich będą w języku angielskim.

Źródło: Neowin.net

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading