Finalna wersja Visual Basic dla Windows Phone 7 wydana

Microsoft wydał dzisiaj finalną wersję narzędzi do tworzenia aplikacji dla systemu Windows Phone 7 w języku Visual Basic. Nie ma jednak róży bez kolców. Zainstalować je mogą tylko posiadacze oprogramowania Visual Studio 2010 w wersji Professional lub wyższej. Oprócz tego Visual Basic for Windows Phone Developer Tools pozwala tworzyć jedynie aplikacje w Silverlight’cie. Jeśli chcielibyśmy napisać program używając XNA, nie będziemy mogli używać języka Visual Basic. Dodatek jest dostępny do pobrania tutaj.

Źródło: Windows Phone Developer Blog

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading