Microsoft kończy z Office Genuine Advantage

Twórca systemu Windows po cichu postanowił zakończyć Office Genuine Advantage, czyli system sprawdzania legalności pakietu Office. Wykorzystywany był on między innymi przy pobieraniu szablonów czy dodatków dla pakietu biurowego ze stron Microsoftu. Nie znane są przyczyny wycofania programu. Najprawdopodobniej nie spełnił on swojej roli.

Źródło: dobreprogramy.pl

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading