Facebook Chat w Windows Live dla wszystkich

Również wczoraj, globalnie udostępniono opcję rozmawiania z naszymi znajomymi z portalu Facebook poprzez aplikację Messenger lub jej webowy odpowiednik. Aby móc z niej skorzystać musimy udać się do strony zarządzania połączonymi sieciami, kliknąć Edytuj pod ikonką Facebook’a i zaznaczyć opcję Rozmawiaj ze znajomymi z usługi Facebook w komunikatorze Messenger. Po kliknięciu na zapisz będziemy musieli jeszcze autoryzować zmianę uprawnień w portalu Facebook i gotowe, możemy rozmawiać z naszymi znajomymi.

Źródło: Neowin.net

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading