Service Pack 1 dla Windows 7 i Server 2008 R2 zostanie udostępniony 22 lutego

Microsoft oficjalnie ogłosił zakończenie prac nad pierwszym dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Firma poinformowała także, że pakiet pojawi się w Windows Update 22 lutego. Natomiast 16 lutego będą mogli go pobrać subskrybenci MSDN oraz Technet. Pierwszy Service Pack zawiera przede wszystkim ulepszenia dla serwerowej edycji systemu – RemoteFX oraz Dynamic Memory. W wypadku klienckiego jest zasadniczo jedynie zbiór wydanych do tej pory poprawek.

Źródło: WinSupersite

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading