Hotmail ActiveViews wzbogacone o obsługę kolejnych usług

Gigant z Redmond rozbudował ostatnio funkcję ActiveViews w Hotmail’u o obsługę kolejnych usług takich, jak LinkedIn, Posterous, Living Social oraz Netflix. Przy okazji, w wywiadzie udzielonym serwisowi LiveSide, Dan Lewis (Senior Product Manager for Hotmail) powiedział, że Microsoft myśli nad tym, jak wykorzystać funkcję ActiveViews poza Hotmail’a (możliwe, że chodzi, np. o program Windows Live Mail). W głębi news’a kilka screenów:

Źródło: LiveSide.net, Windows Live blog

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading