Drobna aktualizacja Office Web Apps w SkyDrive’ie

Zespół pracujący nad webowym Office’em zaktualizował wersję tego pakietu dostępną w usłudze Windows Live SkyDrive. Wśród nowości znajdziemy między innymi kompatybilność z najnowszą wersją Internet Explorer’a (już nie jest uruchamiany tryb kompatybilności, więc korzystamy z dobrodziejstw akceleracji sprzętowej, itp.), dodano okienko z listą formuł w Excel’u oraz możliwość zmiany tematu graficznego w PowerPoincie (wcześniej można było ustawić go jedynie tworząc nowy dokument). Niestety, wersja skierowana do użytkowników platformy SharePoint dalej nie doczekała się, żadnej aktualizacji przynoszącej nowe funkcje z wydania dla SkyDrive’a, może pierwszy Service Pack coś w tej kwestii zmieni.

Źródło: Windows Live Blog

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading