Podsumowanie nowości w Windows Phone 7.5 „Mango”

Serwis LiveSide.net przygotował bardzo fajne podsumowanie informacji o nowych funkcjach jakie mają znaleźć się w aktualizacji systemu Windows Phone 7 o nazwie kodowej Mango. Znajdziemy tutaj zarówno te oficjalnie zapowiedziane, jak i te, o których wiadomo z różnych plotek. Wszystko to opatrzone screenami i przedstawione w formie czytelnej tabelki. Chcecie zobaczyć? Zapraszam tutaj.

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading