Wersja RC dodatku Silverlight 5 wydana

Gigant z Redmond udostępnił ostatnio wersję Release Candidate platformy Silverlight 5. Od bety różni się ona między innymi 64-bitową edycją dodatku oraz wsparciem dla sterowania odtwarzaniem multimediów przy pomocy pilota lub klawiszy multimedialnych na klawiaturze czy zaufanych. Finalna wersja platformy ma być wydana do końca tego roku. Poszczególne narzędzia są dostępne do pobrania na tej stronie.

Źródło: ZDnet

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading