Finalna wersja Windows Intune 2.0 udostępniona

Microsoft udostępnił finalne wydanie drugiej wersji usługi Windows Intune służącej do zarządzania komputerami przy pomocy chmury w małych firmach bez własnych serwerów. Wprowadza ona między innymi możliwość zarządzania oprogramowaniem firm trzecich i jego dystrybuowania na komputerach w naszej sieci, o czym pisałem w lipcu. Odświeżono również interfejs. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie Windows Intune.

Źródło: dobreprogramy.pl

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading