Trzeci pakiet Service Pack dla Office’a 2007 wydany

Microsoft udostępnił dodatek Service Pack 3 dla pakietu Office 2007. Nie znajdziemy w nim żadnych nowych funkcji, jedynie poprawki błędów wykrytych po wydaniu drugiej paczki serwisowej dla tego oprogramowania, między innymi powodujących „wysypanie” się Excela przy próbie otworzenia pliku zapisanego w nowszej wersji programu, związanych z obsługą formatów OpenDocument czy obsługą znaków innych niż Unicode w komunikatach. Warto też przypomnieć, że w kwietniu 2012 roku kończy się podstawowe wsparcie dla pakietu Office 2007, więc zwykły użytkownik chcąc dalej otrzymywać poprawki, powinien przejść na nowszą wersję. Dodatek Service Pack 3 można pobrać stąd.

Źródło: dobreprogramy.pl

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading