Portal Your Account zastąpi witrynę Billing Account Manager

Microsoft uruchomił niedawno nowy portal do zarządzania wszelkiego rodzaju danymi, które są związane z płatnościami w różnych usługach firmy – Your Account. Ma on zastąpić dosyć wysłużoną witrynę Billing Account Manager i zgromadzić w jednym miejscu wszystkie informacje oraz funkcje związane z płatnościami, a także czytelnie je prezentować użytkownikowi. Your Account jest dostępny pod tym adresem. Poniżej znajdziecie natomiast kilka zrzutów ekranu:

   

Źródło: Within Windows

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading