Amazon dodaje instancje z Windows Server 2012 do EC2

Amazon dodał do swojej usługi Enterprise Compute Cloud (w skrócie EC2) wsparcie dla instancji z najnowszymi serwerowymi okienkami, czyli Windows Server 2012. Obsługują one funkcję Elastic Beanstalk, która zdejmuje z użytkownika obowiązek zajmowania się wieloma zadaniami związanymi z wdrażaniem swojej aplikacji czy obciążeniem serwera. Amazon oferuje także gotowe wirtualne maszyny z Windows Server 2012 oraz skonfigurowaną obsługą funkcji Elastic Beanstalk. Zespół odpowiedzialny za okienka z firmie opublikował także film pokazujący, jak stworzyć swoją pierwszą instancję z Windows Server, który możecie zobaczyć ponizej:

Źródło: Ars Technica

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading