Zabezpieczenia sklepu Windows Store złamane

W sieci pojawiła się ostatnio aplikacja, pozwalająca na zamianę każdego programu będącego trialem na pełną wersję (aplikacji bez możliwości testowania nie da się obecnie spiracić). Najpierw modyfikuje ona kilka plików systemowych, a następnie pozwala przekształcić dowolnego triala na pełną wersję. Po wykonaniu tej procedury nie da się jednak instalować aktualizacji do programów (aby przywrócić tę opcję, trzeba najpierw wszystko odkręcić). Microsoft zapewne już pracuje nad stosowną poprawką.

Źródło: Neowin

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading