Dokładny plan stopniowego zamykania Messenegera

Niedawno informowałem Was o zamknięciu sieci komunikatora Messenger już 15 marca. Jak się jednak okazuje, tego dnia nastąpi jedynie zablokowanie dostępu do tej sieci z poziomu aplikacji Windows Live Messenger i wyświetlenie powiadomienia o zachęcającego do instalacji Skype’a. Sama sieć natomiast nadal będzie funkcjonować i łączyć się z nią będzie można, np. poprzez komunikatory wbudowane w Windows 8 oraz Windows Phone 7.x i 8. Dopiero w październiku tego roku zostanie zablokowana możliwość łączenia się poprzez protokół XMPP (z aplikacji firm trzecich), natomiast w marcu 2014 wyłączony zostanie protokół Microsoftu, co będzie dopiero oznaczało ostateczną „śmierć” Messengera.

Źródło: Neowin

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading