Microsoft dodaje obsługę systemu kontroli wersji Git do swoich narzędzi

W końcówce stycznia, Gigant z Redmond ogłosił plany dodania wsparcia dla systemów kontroli wersji Git do pakietu Visual Studio 2012 oraz oprogramowania Team Foundation. Obecnie jest już ono obecne w usłudze Team Foundation Service (w postaci możliwości hostowania repozytoriów Git. W wypadku samodzielnego serwera Team Foundation Server, taka opcja pojawi się dopiero w kolejnej wersji. Udostępniony został też dodatek do Visual Studio 2012 w wersji CTP (Community Technology Preview) pozwalający łączyć się z repozytoriami Git (także usług firm trzecich, np. GitHub). Do jego instalacji wymagana jest również aktualizacja Update 2 (obecnie dostępna także jako CTP). W finalnej wersji, dodatek ten będzie jej częścią, a w kolejnym wydaniu Visual Studio będzie zintegrowany z całym pakietem.

Źródło: ZDNet

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading