Kolejne wieści o Windows 8.1 „Blue”

Prace nad dużą aktualizacją ósmych okienek o nazwie kodowej „Blue” nie ustają, a kolejne kompilacje testowe przedostają się do sieci. W tych ostatnich działa już nowy menadżer plików będący aplikacją Modern UI, który pozwala na zarządzanie danymi zgromadzonymi na komputerze oraz w usłudze SkyDrive. Oprócz tego, ulepszony został nowy tryb Snap View (który będzie obsługiwał więcej niż dwie aplikacje jak do tej pory). Pojawiła się też opcja sformatowania dysku w formacie plików ReFS dostępnym do tej pory jedynie w wydaniu serwerowym.

Co ciekawe, w przyszłych wersjach ma jednak pojawić się opcja ominięcia ekranu Start przy starcie systemu i pokazania od razu tradycyjnego pulpitu. Być może powróci także menu Start (a przynajmniej przycisk Start). Zmiany te skierowane są przede wszystkim dla firm, które z Metro raczej długo jeszcze nie będą korzystać. Ma to je zachęcić do migracji do Windows 8 zamiast 7 (chodzi o te przedsiębiorstwa, które do tej pory korzystały z Windows XP). Opcje te jednak wciąż nie są jeszcze dostępne w testowych kompilacjach, które przedostały się do sieci.

Źródła: The Verge. ZDNet

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading