Nowości w Outlook.com

Poza wprowadzeniem wsparcia dla dwustopniowej weryfikacji, Microsoft udostępnił też drobną aktualizację usługi Outlook.com. Przede wszystkim dodano pokaźną listę domen regionalnych (niestety, naszej końcówki .pl na niej brak). Oprócz tego, od teraz na nasze konto logować się można również przy pomocy dowolnego aliasu, który stworzyliśmy (przedtem trzeba było zmieniać login, co było problematyczne zwłaszcza u osób ze smartfonami działającymi pod kontrolą mobilnych okienek).

Zrzut ekranu 2013-04-21 o 08.26.12

Źródło: Outlook Blog

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading