Koniec połączonych Live ID

Microsoft właśnie poinformował o planach wyłączenia możliwości łączenia kilku kont Live ID w drugiej połowie lipca. Służyła ona do szybkiego przełączania się między nimi. Firma tłumaczy swoją decyzję względami bezpieczeństwa (przy przełączaniu nie trzeba było podawać hasła do drugiego konta). Takiego obrotu wydarzeń można się było spodziewać po zablokowaniu opcji łączenia kont przy aktywnym dwustopniowym logowaniu.

Osobom, które korzystały z połączonych kont Microsoft zaleca włączenie automatycznego przesyłania poczty na główny adres oraz korzystanie z aliasów. W przyszłości ma także pojawić się możliwość scalenia kont i tym samym przeniesienia wszystkich wiadomości oraz adresów mailowych do głównego konta. Nie wiadomo, czy to samo stanie się także z innymi danymi, np. plikami zgromadzonymi w SkyDrive czy informacjami z konta w Xbox Live.

Źródło: LiveSide

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading