OneNote dla iPada staje się bardziej niezależny

Do tej pory, w mobilnych wydaniach aplikacji OneNote nie można było tworzyć nowych notesów czy edytować sekcji w tych już istniejących. W najnowszej wersji aplikacji dla iPada udostępnionej niedawno w App Store w końcu uległo to jednak zmianie. Program stał się bardziej niezależny i do wspomnianych czynności nie wymaga już korzystania z webowej wersji czy pełnoprawnej aplikacji dla systemu Windows.

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading