Outlook.com w końcu obsługuje protokół IMAP

Dosyć długo wypominanym brakiem usługi Outlook.com (a wcześniej Hotmail) było niewspieranie protokołu IMAP. Owszem, Exchange ActiveSync (EAS) jest bardziej rozbudowany i oferuje więcej możliwości, ale niewiele aplikacji go obsługuje. Z kolei IMAP wspiera praktycznie każdy klient poczty elektronicznej. Problem doskwierał zwłaszcza użytkownikom alternatywnych systemów operacyjnych jak Linux czy OS X, bo tam EAS nie był obsługiwany i w wypadku Outlook.com było się zdanym na przestarzały POP3.

Teraz jednak w końcu się to zmieni. Użytkownicy już mogą korzystać z usługi przez IMAP w swoich aplikacjach z wykorzystaniem podanych niżej danych, a deweloperzy różnych usług i aplikacji zyskali dodatkowe możliwości integracji z Outlook.com swoich produktach.

Serwer przychodzący
Adres: imap-mail.outlook.com
Port: 993
Szyfrowanie: SSL

Serwer wychodzący
Adres: smtp-mail.outlook.com
Port: 587
Szyfrowanie: TLS

Źródło: Outlook Blog

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading