OneDrive traci obsługę grup

Pamiętacie może możliwość tworzenia kilkuosobowych grup w usłudze OneDrive? Dysponowały one odrębną przestrzenią dyskową i mogły służyć do wygodnej współpracy ze znajomymi (np. nad jakimś projektem w szkole czy uczelni) lub pracownikami z małej firmy. Okazuje się jednak, że opcja ta nie była zbyt popularna, ponieważ Microsoft zdecydował się stopniowo usuwać obsługę grup.

Zaczął od zlikwidowania możliwości tworzenia nowych grup. Nadal można więc korzystać z tych już istniejących czy zapraszać do nich kolejnych użytkowników. Nie wiadomo jednak jak długo będzie to możliwe, więc jeśli korzystaliście z tej funkcji, polecam zacząć rozglądać się za alternatywą.

Źródło: Neowin

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading