Skype pracuje nad dodaniem obsługi WebRTC do webowej wersji

Już od prawie roku możemy w Polsce korzystać z webowej wersji komunikatora Skype (dostępna jest w ramach usługi Outlook.com). Niestety, ciągle wymagana jest do tego specjalna wtyczka (Google w tym roku dodało możliwość korzystania ze swojego komunikatora Hangouts bez wtyczek, choć tylko w Chromie). Zespół rozwijający Skype’a jednak już zajmuje się tym problemem.

Inżynierowie pochwalili się, że współpracują nad rozwojem technologii WebRTC z organizacjami W3C oraz IETF, aby można było z niej korzystać w jak najszerszej gamie rozwiązań. Intensywne prace trwają również nad implementacją WebRTC w przeglądarce Internet Explorer. Niestety, nie padły żadne, choćby przybliżone terminy ewentualnej premiery „bezwtyczkowej” wersji webowego Skype’a.

Źródło: Skype Blog

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading