Microsoft pozwala wybierać jakimi adresami chcemy się logować

Kiedyś, gdy miało się przypisanych do konta Microsoft kilka adresów mailowych, można było wybrać spośród nich jeden główny, który służył do logowania się. Później opcja ta została zastąpiona możliwością logowania się przy pomocy dowolnego z przypisanych aliasów. Nie było już czegoś takiego jak główny adres. Nie każdemu jednak taki stan rzeczy odpowiadał. Microsoft po cichu wprowadził więc pewne zmiany.

Sprowadzają się one do dodania możliwości wyboru, przy pomocy jakich adresów chcemy się logować. Można więc stworzyć specjalny alias tylko do tego celu, a logowanie z pozostałych zablokować. Później wystarczy wysłać maila jedynie z tych drugich i nikt nie pozna naszego loginu.

Do opcji wyboru można dostać się otwierając stronę zarządzania kontem, następnie otwierając łącze Zarządzanie aliasami, po czym kliknąć na link Zmień preferencje logowania na dole wczytanej właśnie strony. Otworzy się panel z listą naszych aliasów oraz ptaszkiem przy każdym z nich. Wystarczy odhaczyć te adresy, dla których logowanie chcemy zablokować i kliknąć przycisk Zapisz.

Źródło: Neowin

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading