Nowe zrzuty ekranu przedstawiające przeglądarkę Spartan

Nie tylko obrazki z menu Start i ekranem logowania trafiły ostatnio do sieci. Osoby z dostępem do nieudostępnionych publicznie kompilacji Windows 10 opublikowały właśnie szereg screenów przedstawiających aktualną wersję przeglądarki Spartan mającej zastąpić dla większości użytkowników Internet Explorera w nowych okienkach.

Project-Spartan-11 readfav

Widać, że jest to jeszcze wczesna wersja, ponieważ nadal ma osobną belkę tytułową, w miejscu której mają być wyświetlane docelowo karty (według wizualizacji pokazywanych przez sam Microsoft). Czego można się dowiedzieć ze zrzutów ekranu?

Project-Spartan-10 Project-Spartan-12

 

Między innymi, że Cortana zasadniczo zastępuje Binga (w menu kontekstowym dla zaznaczonego fragmentu tekstu jest opcja „Ask Cortana” zamiast „Search with Bing”) oraz jak wygląda panel ustawień, ulubionych czy lista elementów do przeczytania później. Pokazują one też główne menu aplikacji (obecnie dosyć skromne) oraz listę poleceń dostępnych dla otwartych kart.

Źródło: Microsoft News

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading