Microsoft integruje Office 365 (dla firm) z IFTTT

Od jakiegoś czasu wybrane usługi Microsoftu (np. konsumencki OneDrive czy Outlook.com) oferowały integrację z usługą IFTTT, która pozwala łączyć usługi różnych firm ze sobą lub z aplikacjami mobilnymi IFTTT. Teraz do tego grona dołączyła usługa Office 365 dla firm.

Do dyspozycji użytkowników oddano kanały powiążane z pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami oraz usługą OneDrive for Business. Mogą je teraz łączyć ze stronami na Facebooku, komunikatorem Slack i wieloma innymi usługami.

Źródło: IFTTT Blog

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading