Uniwersalny sklep otworzy się dla deweloperów dopiero 29 lipca

Microsoft ogłosił, że wrota nowego uniwersalnego sklepu z aplikacjami dla Windows 10 otworzą się dla deweloperów dopiero w dniu premiery finalnego wydania, czyli 29 lipca. Tak późny start oznacza, że użytkownicy aktualizujący system w dniu premiery nie zastaną praktycznie żadnych aplikacji przystosowanych do nowych okienek prócz tych, które dostarcza sam Microsoft.

Przykładowo Apple pozwala zwykle deweloperom zgłaszać aktualizacje przynajmniej tydzień przed premierą nowej wersj iOS. Microsoft w tej dziedzinie postępy robi niestety bardzo powoli (udostępniał wszystkim chętnym testowe kompilacje pakietu SDK już od jakiegoś czasu). Może za kilka wersji okienek doczekamy się w końcu chwili dla deweloperów na zgłaszanie aplikacji przed premierą finalnej wersji, by pierwszy użytkownicy mieli jakieś aplikacje pokazujące możliwości systemu.

Źródło: Windows Central

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading