Microsoft udostępnia nową kompilację Windows 10 Mobile

Tak jak obiecywał Gabe Aul kilka dni temu, Microsoft udostępnił nareszcie nową kompilację testową mobilnej odmiany Windows 10. Skok w numeracji jest spory, bo z numerku 10166 aż na 10512. Zmiany, to przede wszystkim poprawa stabilności oraz wydajności, ale nie tylko. Dzięki zmianie numeru na wyższy niż 10240, można już chociażby instalować aplikacje uniwersalne udostępniane przez firmy trzecie. Więcej (PDAclub.pl)

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading