Windows 8.x / 10: Jak włączyć Historię plików na dysku wewnętrznym / bez osobnej partycji?

Microsoft zdecydował się w systemie Windows 8 zastąpić wbudowaną funkcję prostego wersjonowania plików bardziej rozbudowanym mechanizmem na wzór Time Machine od Apple. Tak powstała Historia plików. Niestety, jednocześnie wprowadzono poważne ograniczenie – by móc włączyć nową funkcję trzeba podłączyć zewnętrzny dysk i poświęcić na to całą partycję lub wskazać lokalizację sieciową. Okazuje się jednak, że właśnie ta druga opcja pozwala obejść wymóg korzystania z zewnętrznego dysku.

Otóż wystarczy udostępnić w sieci dowolny katalog na naszym dysku (poprzez kliknięcie na nim prawym przyciskiem, wybranie opcji Udostępnij > Określone osoby, wskazanie siebie w nowootwartym oknie i potwierdzenie wciskając przycisk Udostępnij).

Zrzut ekranu 2015-09-14 o 14.40.38 Zrzut ekranu 2015-09-14 o 14.41.02

Następnie w panelu Historii plików wybieramy polecenie Wybierz dysk z lewego panelu, a w kolejnym kroku klikamy na polecenie Dodaj lokalizację sieciową. W nowym oknie podajemy sieciowy adres tego katalogu (domyślnie mający postać //NAZWA_KOMPUTERA/NAZWA_FOLDERU). Na koniec zostaje jeszcze uaktywnienie samej historii plików poprzez kliknięcie przycisku Włącz i gotowe.

Zrzut ekranu 2015-09-14 o 14.41.41 Zrzut ekranu 2015-09-14 o 14.41.57 Zrzut ekranu 2015-09-14 o 14.44.43

Mała uwaga dla użytkowników Windows 10 – konfigurację Historii plików należy wykonać przez klasyczny panel sterowania, ponieważ nowy nie oferuje jeszcze możliwości wskazania lokalizacji sieciowej.

Źródło: Microsoft Answers