Live Mesh Technical Preview

Usługa Live Mesh firmy Microsoft służy do synchronizacji plików i folderów między komputerami. Jest czymś w rodzaju połączenia usług Windows Live SkyDrive oraz Windows Live FolderShare. W chwili obecnej znajduje się we wczesnej fazie rozwoju przez co możemy się spotkać z błędami czy brakiem podstawowych funkcji (np. z poziomu tzw. Live Desktop nie możemy usuwać podfolderów, możemy jedynie usunąć folder główny). Podstawowym ograniczeniem dla polskiego użytkownika w chwili obecnej będzie niemożność zainstalowania klienta aplikacji na polskim systemie. Jest to sztuczne ograniczenie i łatwo można je ominąć – wystarczy na czas instalacji przestawić wszystkie ustawienia regionalne na „Angielski” lub „Angielski (Stany Zjednoczone)”.

Po zainstalowaniu aplikacji możemy już dodawać nowe foldery synchronizowane. Aby to zrobić wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na folder, który chcemy synchronizować i wybrać „Add folder to your Live Mesh”. Pojawi się nowe okno, w którym możemy wybrać jak ma być synchronizowany dany folder (Gdy pliki zostaną dodane lub zmodyfikowane, tylko gdy pliki są otwierane, tylko pliki mniejsze niż 500 KB, tylko pliki zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni oraz nigdy z tym urządzeniem), a także z jakimi urządzeniami ma być synchronizowany (w chwili obecnej do wyboru mamy tylko komputery i Live Desktop, ale w przyszłości mamy mieć możliwość dodania do tej listy komputerów Mac i telefonów komórkowych). Gdy wszystko zakończy się sukcesem ikona folderu zmieni się na niebieską.

Teraz wyjaśniam czym jest ów Live Desktop. Jest to mianowicie przestrzeń dyskowa (5 GB) na serwerze Microsoftu, do której możemy się dostać poprzez przeglądarkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy skorzystać z naszych plików na komputerze, na którym nie możemy zainstalować własnego oprogramowania. Możemy za jego pomocą przeglądać zawartość folderów, usuwać pliki i foldery, otwierać wybrane typy plików (głównie graficzne), a  także pobierać je na nasz komputer.

Live Mesh pozwala nam również dzielić się plikami z innymi użytkownikami Internetu. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na folder, wybrać „Live Mesh Options” i w kolejnym menu kliknąć „Add members In Live Mesh folder…”. Wyświetli nam się okno, w którym możemy wpisać adres email osoby z którą chcemy się podzielić. Jeśli nie ma ona dostępu do usługi zostanie wysłane do niej zaproszenie (w chwili obecnej każdy użytkownik ma tylko 1-2 zaproszenia).

Dzięki usłudze Live Mesh możemy także uzyskać zdalny dostęp do naszego komputera jeśli tylko jest on w danym momencie włączony. Co prawda w obecnej wersji połączenie jest dosyć wolne, ale można mieć nadzieję, że w przyszłości zostanie to poprawione. Aby połączyć się zdalnie z naszym komputerem wystarczy zalogować się na stronie http://mesh.com/, wybrać Devices i kliknąć na nazwę naszego komputera. Następnie w dymku, który się pojawi klikamy na pomarańczowy przycisk „Connect” i czekamy aż połączenie zostanie ustanowione. Czasami wymagane jest zainstalowanie dodatku AciveX, wówczas po wyrażeniu zgody na instalację i zainstalowaniu dodatku będziemy mogli korzystać z naszego komputera.

Jeśli chcesz się dostać zaproszenie do usługi zapraszam na tą stronę: Link i kliknąć „I am looking for a Live Mesh invite”. Wystarczy się tam zarejestrować i czekać aż ktoś je nam wyśle, ja na chwilę obecną ich już nie mam, ale Microsoft mówi, że wkrótce będzie zwiększał liczbę uczestników więc można liczyć na nową pulę.

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading