Office 2010 Click-to-Run

Click-to-Run to nowy sposób dystrybucji oprogramowania. Polega on na streamingowniu aplikacji do komputera zamiast ściągania całej paczki. Dzięki temu możemy korzystać z programu zanim zostanie on pobrany w całości. Jeśli wywołamy funkcję, która jeszcze nie została pobrana, instalator wstrzyma pobieranie pakietu i pobierze pliki niezbędne do jej działania, po czym powróci do poprzedniego zadania. Tą metodą dostarczany będzie jedynie pakiet Office w wersji do domu i małych firm oraz wersje trial (oczywiście oprócz tradycyjnej metody zakupu pakietu na płycie).


Przyjrzyjmy się, więc jak to wygląda w działaniu. Najpierw pobieramy instalator (około 1,5 MB). Po jego uruchomieniu ukazuje się nam okno wyglądające tak jak to, które widzimy podczas uruchamiania dowolnej aplikacji z pakietu Office 2010. Będzie ono widoczne aż zostaną pobrane podstawowe elementy pakietu. Gdy to się stanie w menu Start pojawią się ikony programów wchodzących w skład pakietu oraz skrót do aplikacji o nazwie Virtualized Application Manager. Gdy ją uruchomimy pojawi się okno, w którym znajduje się informacja, jaka część pakietu została już pobrana. Następnie, po pobraniu głównej części pakietu instalator prosi o podanie klucza produktu, po czym uruchamia program PowerPoint z otworzoną prezentacją o metodzie Click-to-Run. Od tej chwili możemy już korzystać z Office’a, aczkolwiek dopóki nie zostanie pobrany do końca, aplikacje mogą się „zamyślać” i wyświetlać nam taki oto dymek:

Dymek ten informuje nas o tym, że pliki niezbędne do działania wybranej przez nas funkcji są właśnie pobierane. Niestety w wypadku wersji pakietu Office dostarczanej metodą Click-to-Run nie będzie nam dane korzystać z wersji 64-bitowej aplikacji gdyż platforma wirtualizacyjna, która jest tu wykorzystywana nie wspiera tej technologii (W App-V, obsługa 64-bitowych aplikacji pojawiła się niedawno w wersji beta platformy, stąd też nie będzie zastosowana w wersji 2010 pakietu. Być może zostanie dodana po ukończeniu tej wersji App-V).

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading