Jak zmienić tło ekranu logowania

Aby mieć możliwość zmiany tła ekranu logowania należy pobrać plik logon_background.reg i dodać go do rejestru. Następnie do folderu C:\Windows\system32\oobe\info\backgrounds (jeśli nie istnieje, to należy utworzyć) kopiujemy plik z obrazkiem, który ma być nowym tłem i zmieniamy jego nazwę na backgroundDefault.jpg (jego rozmiar musi być mniejszy niż 256 kB). Funkcja dostępna w buildzie 7057 i nowszych.

 

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading