My Phone – Aktualizacja

Wraz z premierą systemu Windows Mobile w wersji 6.5 aktualizacji doczekała się także usługa My Phone oraz klient usługi Windows Live. W tym artykule postaram się omówić nowe funkcje, które się pojawiły w usłudze My Phone. Czytaj dalej (PDAclub.pl)

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading