Aktualizacja Hotmail’a rozpoczęta

Wczoraj gigant z Redmond rozpoczął proces aktualizacji usługi Hotmail do wersji Wave 4. Użytkownicy otrzymają między innymi widok konwersacji, integrację z Office Web Apps czy możliwość synchronizacji swoich urządzeń mobilnych za pomocą protokołu Exchange ActiveSync. Integracja z webowym Office’em na początku będzie dostępna tylko użytkowników z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Irlandii i z czasem udostępniania w pozostałych krajach. Do końca roku wszyscy użytkownicy powinni już mieć do niej dostęp. Podobnie z synchronizacją, zostanie ona wydana jako osobna aktualizacja tego lata.

Źródło: LiveSide.net

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading