Docs.com obsługuje już strony w Facebook’u

Wczoraj, na blogu usługi pojawił się wpis informujący o dodaniu wsparcia dla stron na Facebook’u. Teraz ich administratorzy mogą tworzyć i publikować dokumenty jako strona, dodać zakładkę Docs na swojej stronie i współpracować nad dokumentami wraz z innymi administratorami strony. Tutaj możemy zobaczyć prezentację pokazującą jak działa Docs.com dla stron w Facebook’u (dokument w języku angielskim).

Źródło: Docs.com Blog

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading