Webowy Messenger również otrzyma chat z Facebook’a

Webowy Messenger obecny w każdej usłudze Windows Live także otrzyma wsparcie dla chata z portalu społecznościowego Facebook. Prawdopodobnie funkcja ta pojawi się jednocześnie w webowej wersji komunikatora i tej tradycyjnej. Niestety nadal nie wiadomo kiedy to może nastąpić, jedyne co w tej sprawie powiedział Microsoft to wkrótce.

Źródło: LiveSide.net

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading